Tennis Leren Nederland is met name gespecialiseerd in het verzorgen van tennisles en gerelateerde activiteiten. Dit doen wij voornamelijk in opdracht van verenigingen maar eigenlijk ook voor elke instantie die iets met tennis te maken heeft.

Voordelen voor instanties:

Wij dragen bij aan het werven van nieuwe leden: We helpen uw club nieuwe leden aan te trekken.

Wij zorgen voor tennislessen: Ons team verzorgt kwalitatieve tennislessen.

De uitrusting: Als dat nodig is, kunnen we voor de benodigde uitrusting zorgen.

Wij benaderen scholen actief: We inspireren kinderen via actieve schoolbenadering.

We organiseren extra activiteiten: Denk aan eendaagse toernooien naast de lessen.

Samen met de vereniging plannen we de lessen: De planning en opzet bepalen we in nauwe samenwerking.

Geen wervingsprocedure nodig: Uw vereniging hoeft geen aparte procedure voor werving van instructeurs te starten.

Gediplomeerde trainers: Alle trainers hebben CIOS, ROC of KNLTB opleidingen gevolgd.

Trainers blijven up-to-date: Ze volgen voortdurend relevante cursussen voor de nieuwste technieken en tactieken.

Verzekering voor trainers: Al onze trainers zijn aansprakelijkheidsverzekerd.

Lessen afgestemd op behoeften: Gepersonaliseerde lessen voor individuen en groepen.

Focus op individuele behoeften: We besteden speciale aandacht aan individuele behoeften.

Speciale cursussen voor super senioren: Cursussen voor 55-plussers.

Plezier is prioriteit: Bovenal streven we naar plezier voor iedereen.

Aanmelden instantie

Wij zijn enthousiast op zoek naar verenigingen en andere instanties die graag met ons een samenwerking willen aangaan.