Inschrijven en indelen

 • De lessen zijn uitsluitend voor niet-leden van de vereniging.
 • U kunt zich inschrijven voor lessen bij uw vereniging via de website van Tennis Leren Nederland.
 • U krijgt na de inschrijving via deze website een automatische bevestiging.
 • Tijdens het indelen behouden wij het recht voor u niet te plaatsen als de groep van het benodigde aantal cursisten met gelijke sterkte niet samen te stellen is.
 • U wordt bij voorkeur 10 dagen, doch uiterlijk 1 week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van uw plaatsing.
  Nadat de indeling is gemaild krijgt de deelnemer vijf werkdagen de tijd om te reageren. Indien na vijf dagen geen reactie is ontvangen is de indeling definitief en is de deelnemer verplicht het totale cursusgeld te voldoen.
 • Er bestaat een mogelijkheid dat door een herindeling het aantal deelnemers in een groep lager wordt. Tennis Leren Nederland behoudt zich het recht voor, indien dit wenselijk is, deze lesgroep te weigeren of een voorstel te doen met betrekking tot een hoger lestarief, aanpassing van de lesduur of een aangepast aantal lessen.
 • Indien u zich voor meerdere keren les per week heeft opgegeven, kan dit alleen gehonoreerd worden indien hiervoor voldoende plaats is. In de mail die Tennis Leren Nederland stuurt ter bevestiging van indeling, kunt u afleiden of u voor meerdere lessen per week bent ingedeeld.
 • Als wij u onverhoopt niet kunnen plaatsen dan krijgt u dat uiterlijk 1 week voor de start van de eerste trainingen gemeld.

Lessen

 • Het specifieke lesrooster (bijvoorbeeld weken wel, weken niet) en overige informatie over uw specifieke trainingen (en groep) kunt u via deze website krijgen.
 • Een lesuur duurt 60 minuten, een half lesuur 30 minuten.
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een vast tijdstip.
 • De trainer zorgt voor het lesmateriaal (met name tennisballen).
 • Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
 • Indien de trainer is verhinderd komt er een vervanger of de training wordt, in overleg, op een later tijdstip ingehaald.
 • Gemiste lessen zijn niet overdraagbaar naar een andere periode of andere locatie.
 • Indien er door externe omstandigheden (bv. slecht weer) niet kan worden getraind kan de les maximaal 2 keer worden ingehaald. De rest is voor rekening van de cursist. Bij een korte cursus (10 weken of minder) zal er maximaal 1 keer worden ingehaald. 
 • Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden in principe niet ingehaald.
 • De trainer zal u bij het niet doorgaan van een les vooraf op de hoogte stellen.

Financieel

 • De cursist meldt zich aan voor het aantal weken dat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor verplicht het totale cursusgeld te voldoen. 
 • Tennis Leren Nederland zal de facturatie starten na aanvang van de lescyclus.
 • Trainingen die worden gemist door uw eigen afwezigheid zijn voor eigen rekening. Er mag in overleg met de trainer, wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd.
 • Als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt er geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd voor de resterende weken.
 • Lessen die uitvallen door feestdagen zullen in mindering worden gebracht bij de facturatie.

Algemeen

 • De regels in dit algemene lesreglement zijn van toepassing tenzij er bij de vereniging geen specifiekere afspraken zijn gemaakt.
 • Overmacht ontslaat Tennis Leren Nederland zonder nadere ontbinding van haar contractverplichtingen jegens de lesser. Als overmacht kan onder andere worden aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, ramp, niet beschikbaar zijn van het tennispark (banen) door externe factoren, e.d.. Ingeval van overmacht heeft de deelnemer, indien redelijk en mogelijk, recht op een vervangende prestatie, maar uitdrukkelijk niet op schadevergoeding.
 • Alle informatie is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Tennis Leren Nederland heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal de vereniging en betrokken lessers hiervan op de hoogte brengen.
 • Aanpassingen en/of uitzonderingen op het lesreglement is voorbehouden aan het management van Tennis Leren Nederland en gebeurt in overleg met de verantwoordelijken van de vereniging.